Forside


Kystvejs Vejlaug Binderup- Bjert Strand

Er en forening, med udgangspunkt i Kolding Kommunes kendelse af januar 2005, der blev stiftet i 2010, og som varetager alle vejberettigede grundejeres rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med drifts- og vedligeholdelse af den privat offentlige fællesvej – Kystvej, og varetager de vejberettigede grundejers fælles interesser overfor relevant myndighed.
Alle vejberettigede grundejere, som er ejer af en ejendom med adresse Kystvej, Kausvej, Buskvej eller Søren Krogs Vej, er berettiget at være medlem af foreningen.

Bestyrelsen.