Veje – Vejskader

Vejskader
påført
Kystvejs belægning.

Den til enhver tid siddende bestyrelse for Kystvejs Vejlaug, har til formål i alle vejberettiget medlemmers interesse af føre tilsyn, forestå istandsættelse og vedligeholdelse af Kystvej incl. tilhørende anlæg, så som vejbump, skilte og vejpullerter m.m.

Den i 2011 udførte vejbelægning på Kystvej er en miljøvenlig belægning uden skadelige opløsningsmidler. Belægning består af bitumen tilsat vegetabilske olier som bindemiddel afdækket med søperlesten.

Vejbelægningen er meget sårbar overfor vrid fra køretøjer over 3500 kg., og især tunge køretøjer med 2, 3 eller flere aksler samt entreprenørmaskiner.

Enhver grundejer, som har direkte udkørsel eller er vejberettiget at benytte Kystvej, har således pligt til, hvis tunge køretøjer og entreprenørmaskiner skal køre ad Kystvej eller dreje ind på en ejendom, at foretage sikring af vejen belægning ved f. eks. udlægning af køreplader, og afholde alle udgifter herved.

Skader der påføres Kystvejs belægning i forbindelse med eksempelvis belægnings- eller bygningsarbejder, på ejendomme med direkte udkørsel eller vejberettiget at benytte Kystvej, er pågældende grundejer ansvarlig for, samt pligtig at afholde alle omkostninger ved faglig korrekt udbedring af påførte skade.

Enhver skade skal straks meddeles til vejlaugets bestyrelsen, som herefter vil besigtige omfanget og sørge for faglig korrekt udbedring på grundejerens regning.

Navne og adresser på den til enhver tid siddende bestyrelse findes på laugets hjemmeside www.kystvejsvejlaug.dk eller kan læses i opslagsskabet anbragt på strandpavillonens væg ud mod Binderup Strandvej.

Vejlauget anbefaler at nærværende skrivelse indgår i evt. aftale med entreprenør inden byggearbejder påbegyndes.

Ved igangsætning af byggearbejder er bygherre (grundejer) pligtig at undertte vejlauget, hvilket kan ske via vejlaugets hjemmeside www.kystvejvejlaug.dk eller pr. telefon.
Binderup juni 2016.

Kystvej Vejlaug Binderup- Bjert Strand

Bestyrelsen