Budget og vejbidrag

2018-03-14 Budget 2019 (1)

 

 

 

 

Kystvejs Vejlaug Bjert-Binderup Strand
Budget 2020
Indtægter:
Vejbidrag 73825
Udgifter:
Vedligehold og rep. af vejbelægning 40000
Vedligehold af grusveje og rabatter 15000
Skilte og vejbump 5000
Generalforsamling og møder 7500
Kontor 500
Forsikringer 1000
Bankgebyr 1000
Hjemmeside 1000
I alt 71000
Resultat 2020 2825
Vejbidrag
Sommerhusgrunde 225 28125
Helårshuse 450 11700
Landbrug 450 450
Vandværk 450
BlueKolding 450
Købmand-Camping 2150
Kolding Kommune 30500
I alt 73825