Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling
Til alle vejberettiget på Kystvej, Søren Krogsvej, Kausvej og Buskvej
Strandpavillonen, Binderup Strand
Lørdag den 18. maj 2019
Kl. 10.00

Tilmelding: Pr. mail: kystvejs.vejlaug@gmail.com”  Senest: 13-5-2019
Ved tilmelding oplys venligst: antal personer og ejendommen/ ejendommenes beliggenhed.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag: Ingen
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af vejbidrag 2020
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Erik Hansen (modtager ikke genvalg)
  Kaj Larsen (modtager valg)
 7. Valg af 2.suppleant:
 8. Valg af revisor:
 9. Valg af revisorsuppleant: Clara Rigenstrup (2020)
 10. Eventuelt:

Kystvejs Vejlaug Binderup-Bjert Strand
Bestyrelsen

Vejlauget byder på kaffe/the med tilhørende morgenbrød