Generalforsamlingen er udsat

Generalforsamling i vejlauget

er udsat!!!

På grund af Corona, er det på nuværende forbudt at mødes mere end 10 personer. Derfor bliver vores ordinære generalforsamling udsat, til det igen bliver muligt at mødes !

Vores dagsorden til den planlagte generalforsamlingen, vores regnskab for 2019,  samt budget for 2021 vedhæftes.

Der vil blive indkaldt (med minimum 14 dages varsel) til en udsat ”ordinær” generalforsamling, så snart dette kan lade sig gøre.

På bestyrelsens vegne

Jens Bredlund