Højvandssikring

I samarbejde med alle grundejerforeninger i Binderup og Grønninghoved området, arbejdes på i samarbejde med Kolding Kommune og Kystdirektoratet, at etablere en sikring af hele området mod højvande og heraf oversvømmelse af vores veje og omkringliggende huse.

Til at anskueliggøre i hvilken høj et eventuelt dige nødvendigvis må etableres, er langs hele kysten blevet opsat pæle med blå toppe, hvis højde er 1,75 m over normal vandstand.

Et eventuel diges højde, kan blive lavere eller højere i forhold til pælenes toppe, hvilket først kan vurderes når vurderingsgrundlaget er nærmere fastlagt, herom informeres senere.

Kystvejs Vejlaug Binderup- Bjert Strand
Bestyrelsen.